Tabela 291222
Tabela 291222
Tabela 291222

Povodom nastupajućih praznika obavještavamo naše korisnike o radnom vremenu i rokovima uručenja pošiljki brze pošte – BH PostExpress u skladu sa neradnim danima kod sva tri javna bh. poštanska operatera.

Najave za preuzimanje pošiljki brze pošte moguće je sačiniti do 11,00 sati na dan subota, 31.12.2022. godine. Pošiljke po najavama sačinjene do 11,00 sati bit će preuzete isti dan ukoliko isto bude moguće izvršiti zavisno od stanja u saobraćaju odnosno od saobraćajnih gužvi i zastoja.

Neradni dani u „JP BH POŠTA” su 01, 02. i 03. januar 2023. godine.
Neradni dani u HP Mostar su 01, 02, 03. i 06. januar 2023. godine.
Neradni dani u Poštama Srpske su 01, 02, 06, 07. i 09. januar 2023 godine.

U odnosu na neradne dane, rokovi uručenja pošiljki prikazani su kao u gornjoj tabeli.