Begova2
Begova2
Begova2

Kulturno historijsko naslijeđe Sarajevske sahat-kule i Begove džamije motiv su najnovije poštanske marke BH Pošte koja će u promet biti puštena sutra. Nominalna vrijednost marke je 1,50 KM, a tiraž je 10.000 komada. Autor marke je Abid Mujkić.

Sarajevska sahat – kula nalazi se na zapadnoj strani, izvan zidova harema, Begove
džamije i jedna je od najvećih u Bosni Hercegovini. Sagrađena je u 16. stoljeću.
Sat na ovoj kuli je jedini javni sat u svijetu koji mjeri lunarno. U sahat-kuli se nalaze četiri satna brojčanika koji gledaju na sve četiri strane svijeta. Visoka je 30 metara. Ovaj sat pokazuje tačno 12 sati u momentu zalaska sunca u Sarajevu. Kada u toku islamskog svetog mjeseca posta Ramazana sat na kuli otkuca 12 sati, vrijeme je iftara. Poslije prvog otkucaja na Begovoj se džamiji pale kandilji, a nakon toga sa Žute tabije tradicionalno puca top, koji označava kraj posta.
Gazi Husrev-begova džamija, u narodu poznatija kao Begova džamija, izgrađena je 1530/31. godine. Džamija je najpoznatija i najmonumentalnija zadužbina koju je sagradio Gazi Husrev-beg koja i danas predstavlja jedan od simbola Sarajeva. Projektovao je Adžem Esir Ali, Perzijanac iz Tabriza, koji je u to doba bio glavni arhitekta Osmanskog carstva. To je višeprostorna i višekupolna džamija sagrađena u obliku izvrnutog slova T. Begova džamija je prva džamija u svijetu koja je dobila električno osvjetljenje 1898. godine. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, 2006. godine donijela je odluku kojom se Sarajevska sahat – kula i Gazi Husrev – begova džamija sa pratećim objektima proglašavaju nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine.