28.03 2
28.03 2 28.03 1

U Generalnoj direkciji BH Pošte u Sarajevu održan je sastanak ministra MUP-a Kantona Sarajevo, Vedrana Mulabdića i generalnog direktora BH Pošte, Mirsada Mujića.

Tema sastanka bila je nastavak poslovne saradnje ove institucije i BH Pošte. S obzirom na dugogodišnju saradnju u kojoj se pokazalo da je ministarstvo jedan od najvećih korisnika usluga BH Pošte, ministar Mulabdić i direktor Mujić složili su se da je unapređenje saradnje jedan od ciljeva obe strane.

Zaključili su da u svrhu očuvanja dobrih poslovnih odnosa treba njegovati profesinalni pristup poslu koji može poslužiti kao primjer saradnje i ostalim institucijama i javnim preduzećima.

Generalni direktor BH Pošte, Mirsad Mujić predstavio je ministru Mulabdiću, između ostalog, i novu uslugu Brze pošte, te podsjetio da su svi uslužni kapaciteti BH Pošte na raspolaganju svima koji žele kvalitet, brzinu i sigurnost u obavljanju svakodnevnih obaveza.