28.11

U Banja Luci je danas održan drugi sastanak direktora tri javna poštanska operatera u Bosni i Herzegovini u organizaciji Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine. Za razliku od prethodnog sastanka u Sarajevu, ovom su prisustvovali i predstavnici Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva saobraćaja i veza RS-a, predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te Uprava za inspekcijske poslove FBiH, RS-a i Brčko Distrikta.

Na sastanku se razgovaralo o pravno-regulativnom okviru tržišta poštanskih usluga u BiH, funkcionisanju inspekcijskog nadzora za poštanske usluge, te o obračunu PDV-a na osnovnu cijenu poštanskih usluga.

Što se tiče pravno-regulatornog okvira tržišta usluga u BiH predloženo je da se formira radno tijelo koje će uključivati sve relevantne institucije kako bi se napravio konsenzus prijedloga Zakona o poštama na nivou BiH, usaglašen i primjenjiv, jer dosadašnji Zakon nije usklađen sa direktivama EU.

Takođe je zaključeno da je potrebno intenzivirati saradnju između Agencije za poštanski promet BiH, sva tri inspektorata i ostalih relevantnih institucija kako bi se zajedničkim djelovanjem došlo do što kvalitetnijeg prijedloga Zakona o poštanskom prometu u BiH.

Što se tiče treće tačke dnevnog reda, a koja se odnosi na obračun PDV-a na osnovnu cijenu poštanskih usluga, od UIO BiH je zatraženo hitno tumačenje  obračuna PDV-a na poštanske usluge.

Svi učesnici podržali su aktivnosti u vezi sa projektom računovodstvenog razdvajanja troškova univerzalne poštanske usluge.

Prva sljedeća aktivnost biće usmjerena ka formiranju tima tj. radnog tijela koje će obuhvatiti predstavnike svih relevantnih institucija i sva tri poštanska operatera, te će se na taj način pokušati doći do najboljeg i najkvalitetnijeg prijedloga Zakona.