Sastanak (2)
Sastanak (2)
Sastanak (3)
Sastanak (2) Sastanak (3)

U Mostaru je u srijedu održan sastanak predstavnika uprava tri javna poštanska operatera (BH Pošta, HP Mostar, Pošte Srpske) i Agencije za poštanski promet BiH. Na radnom sastanku govorilo se o dosadašnjoj saradnji javnih poštanskih operatera u vezi sa zajedničkim projektima, saradnji javnih poštanskih operatera i Agencije za poštanski promet, te o uslovima i cijenama pružanja univerzalnih poštanskih usluga.

Cijena za pružanje univerzalne poštanske usluge nije se mijenjala od 2013. godine, iako su troškovi pružanja usluga usljed kumulirane inflacije kontinuirano rasli. Prema službenim podacima Centralne banke BiH, procijenjena stopa inflacije samo u I. polugodištu 2022. godine iznosi 9,2%, a uvažavajući složenu ekonomsku situaciju za očekivati je i rast u budućem razdoblju.

Prethodno navedeno ima značajan uticaj na poslovanje javnih poštanskih operatera, kao i buduće održivo obavljanje univerzalne poštanske usluge. Javni poštanski operateri su se složili o potrebi preduzimanja aktivnosti korekcije cijena univerzalnih poštanskih usluga, u cilju amortiziranja negativnog inflacijskog uticaja.

Nakon sastanka učesnici su posjetili izložbene prostore javnih poštanskih operatera na Međunarodnom sajmu privrede koji se trenutno održava u Mostaru.