U Italiji kašnjenja u preradi i dostavi pošiljaka iz država van Evropske Unije

U Italiji kašnjenja u preradi i dostavi pošiljaka iz država van Evropske Unije

Ovlašteni poštanski operater Italije obavijestio nas je da od 09.12.2019 godine imaju problema sa opremom za preradu praćenih pošiljaka (L) i preporučenih pošiljaka (R) u prispijeću iz država van Evropske…

Više
Isplaćene novembarske penzije

Isplaćene novembarske penzije

“Javno preduzeće BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo isplatilo je novembarske penzije korisnicima koji svoje penzije primaju putem BH Pošte izuzev korisnika koji nisu zatečeni na kućnoj adresi i u slučaju smrti.…

Više
U Francuskoj zbog opšteg štrajka moguća kašnjenja u poštanskom prometu

U Francuskoj zbog opšteg štrajka moguća kašnjenja u poštanskom prometu

Javni poštanski operater Francuske (La Poste) obavijestio nas je da je od 5. decembra 2019. godine u Francuskoj najavljen opšti štrajk. Pošta Francuske će nastaviti da funkcioniše, međutim očekuju se…

Više
U četvrtak, 5. decembra, počinje isplata novembarskih penzija u FBiH

U četvrtak, 5. decembra, počinje isplata novembarskih penzija u FBiH

"JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo će u četvrtak, 05.12.2019. godine početi isplatu novembarskih penzija penzionerima u Federaciji BiH koji svoje naknade primaju putem BH Pošte. Kao i prethodnih mjeseci, nastojaćemo da…

Više
U Saudijsku Arabiju ne mogu pošiljke sa lijekovima bez odgovarajućeg odobrenja

U Saudijsku Arabiju ne mogu pošiljke sa lijekovima bez odgovarajućeg odobrenja

Ovlašteni poštanski operater Saudijske Arabije obavijestio nas je da u poštanskim pošiljkama ne mogu prihvatiti lijekove, farmaceutske proizvode, biljne preparate i prehrambene proizovode za medicinske svrhe bez prethodnog odobrenja nadležnog…

Više
U Čileu kašnjenja pošiljaka zbog protesta

U Čileu kašnjenja pošiljaka zbog protesta

Ovlašteni poštanski operater Čilea obavijestio nas je da dolazi do velikih kašnjenja u preradi, otpremi, prispijeću i dostavi svih međunarodnih pošiljaka (pismonosne pošiljke, paketi i EMS) uslijed drušveno-političkih nemira koji…

Više
U Australiji ponovo kašnjenja pošiljaka zbog vremenskih nepogoda

U Australiji ponovo kašnjenja pošiljaka zbog vremenskih nepogoda

Ovlašteni poštanski operater Australije obavijestio nas je da su vremenske prilike na području New South Wales ponovo pogoršale što je prouzrokovalo velike požare. Ovo stanje će uticati na otpremu, prenos…

Više
Kašnjenja pošiljaka u razmjeni sa Japanom

Kašnjenja pošiljaka u razmjeni sa Japanom

Ovlašteni poštanski operater Japana obavijestio nas je da je zbog povećanog obima međunarodnih zaključaka u prispijeću došlo do zastoja u preradi poštanskih vreća na aerodromu Narita. S tim u vezi…

Više
U Libanu zbog protesta ne funkcioniše izmjenična pošta

U Libanu zbog protesta ne funkcioniše izmjenična pošta

Ovlašteni poštanski operater Libana obavijestio nas je da se od 17. oktobra 2019. godine u nekoliko gradova u ovoj zemlji održavaju protesti i demonstracije, što je dovelo do blokada svih…

Više
U Maleziji problemi u informatičkom sistemu dovode do kašnjenja pošiljaka

U Maleziji problemi u informatičkom sistemu dovode do kašnjenja pošiljaka

Ovlašteni poštanski operater Malezije obavijestio nas je da je zbog problema u njihovom informatičkom sistemu došlo do kašnjenja u preradi međunarodnih pošiljaka u otpremi i prispjeću. Takvo stanje odražava se…

Više
U Australiji zbog vremenskih nepogoda moguća kašnjenja pošiljaka

U Australiji zbog vremenskih nepogoda moguća kašnjenja pošiljaka

Ovlašteni poštanski operater Australije obavijestio nas je da će vremenske nepogode na području New South Wales uticati na otpremu, prenos i dostavu svih vrsta međunarodnih poštanskih pošiljaka u otpremi i…

Više