Mađarska Pošta
Mađarska Pošta
Mađarska Pošta

Ovlašteni poštanski operater Mađarske obavijestio nas je da sve međunarodne poštanske pošiljke koje sadrže biljke i sjemena, a čije je porijeklo izvan Evropske unije, moraju biti popraćene zdravstvenim uvjerenjem. Biljke i sjemena koja nemaju odgovarajuće zdravstveno uvjerenje zabranjeni su za uvoz u Mađarsku i ostale zemlje Evropske unije. Pored toga sva sjemena moraju imati fitosanitarni certifikat za uvoz, koji je izdala zemlja porijekla.

Nadležni organi prihvatiti će fitosanitarni certifikat samo ako ispunjava sljedeće uslove:

da je izdan na jednom od zvaničnih jezika Evropske unije;
da je adresiran na državnu organizaciju za zaštitu biljaka neke od država člnica EU;
da je izdan, ne više od 14 dana prije nego su biljke, biljni proizvodi ili drugi predmeti na koje se certifikat odnosi, izašli iz zemlje u kojoj je certifikat izdan.