0029 Correos Spanish Post
0029 Correos Spanish Post
0029 Correos Spanish Post

Ovlašteni poštanski operater Španije, S.E. Correos y Telégrafos S.A., S.M.E, obavijestio nas je o strogoj zabrani otpreme svih vrsta lijekova (uključujući sve vrste narkotika, psihotropskih substanci i sličnih proizvoda) u poštanskim pošiljkama koje glase za Španiju. Izuzetno ovakvi proizvodi mogu se slati ako su naslovljeni na zvanično ovlaštenu nadležnu organizaciju i otpremljeni putem laboratorija i drugih subjekata koji zadovoljavaju zakonske uslove. Ukoliko se ovakvi predmeti pronađu u poštanskim pošiljkama biće uništeni, a samo u izuzetnim slučajevima mogu biti vraćeni na mjesto porijekla.