BH Pošta će u srijedu, 05.02.2020. godine, početi isplatu januarskih penzija penzionerima u Federaciji BiH koji svoje naknade primaju putem BH Pošte.

Kao i prethodnih mjeseci, nastojaćemo da se isplata penzija završi u što kraćem roku.