IMG 2205
IMG 2205 IMG 2215 IMG 2171 IMG 2186 IMG 2144 IMG 2158 IMG 2142 Konvertibilna Fdc011 Konvertibilna MARKA010

Centralna banka Bosne i Hercegovine i “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo svečano su obilježili 20. godišnjicu konvertibilne marke (KM), novčane jedinice Bosne i Hercegovine. Svečanost je održana u Centralnoj banci BiH u Sarajevu. Tom prilikom promovirana je poštanska marka “20 godina konvertibilne marke”, koju je BH Pošta izdala u povodu ovog jubileja.

Marka je štampana u tiražu od 10.000 primjeraka sa nominalnom vrijednošću od 1,50 KM. Autor ovog filatelističkog izdanja je dizajner BH Pošte Tamer Lučarević. BH Pošta je izdala i FDC koverat u tiražu od 150 primjeraka u vrijednosti od 2,00 KM. Na ovaj način BH Pošta je kao društveno odgovorna kompanija, čija su filatelistička izdanja velikim dijelom posvećena obilježavanju značajnih datuma i jubileja u Bosni i Hercegovini, dala svoj doprinos u obilježavanju 20 godina od uvođenja konvertibilne marke kao jedinstvene novčane valute naše države.

Guverner Centralne banke BiH Senad Softić kazao je kako konvertibilna marka obilježava značajan jubilej.

-Svih ovih godina, jedno je bilo sigurno – vrijednost konvertibilne marke, izražena u euru, nikad nije dovedena u pitanje. Centralna banka Bosne i Hercegovine novčanice domaće valute stavlja u opticaj i povlači iz opticaja pridržavajući se strogo pravila valutnog odbora utvrđenog Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Stoga, može se reći da je uvođenje konvertibilne marke bio ne samo dobar, nego i odlučujući korak u kreiranju monetarnog sistema i održavanja stabilnosti valute, rekao je guverner Softić.

Prisutnima se obratio i generalni direktor BH Pošte Mirsad Mujić. On je izrazio zadovoljstvo što je BH Pošta pružila podršku ovom događaju.

U saradnji sa kolegama iz Centralne banke BiH odlučili smo da izdamo poštansku marku koja je posvećena konvertibilnoj marki, čije je uvođenje na prostoru cijele Bosne i Hercegovine potvrdilo da stabilna monetarna politika znači i svaku drugu stabilnost u zemlji. Ovo je značajan događaj za Bosnu i Hercegovinu i sve njene građane. BH Pošta će i ubuduće nastojati da bude dio svake priče koja je pozitivna i koja donosi dobrobit Bosni i Hercegovini, kao što je to i ovaj jubilej, kazao je Mirsad Mujić, generalni direktor BH Pošte.

Mujić je ovom prilikom guverneru Softiću uručio prve primjerke poštanske marke “20 godina konvertibilne marke”. Prisutni su mogli pogledati i stalnu izložbu novčanica i kovanica, koja je postavljena u foajeu Centralne banke BiH, a na web.stranici www.cbbh.ba može se pogledati i promotivni spot vezan za proizvodnju novčanica KM izdanja 2017.