Avdija 1
Avdija 1
Avdija 3
Avdija 2
IPDP Parlament
Avdija 1 Avdija 3 Avdija 2 IPDP Parlament

U Sarajevu je održana radionica na kojoj su eksperti Svjetske poštanske unije (UPU) predstavili Integriranu poštansku reformu i razvojni plan za Bosnu i Hercegovinu (IPDP). Proveden u okviru UPU-ovog projekta “Modernizacija i razvoj poštanskog sektora putem nacionalnih i regionalnih poštanskih politika” te u saradnji sa Evropskim odborom za poštansku regulaciju (CERP), IPDP ima za cilj podržati reformu i modernizaciju poštanskog sektora u Bosni i Hercegovini.

Fokus same radionice je bio na uspješnoj realizaciji projekata iz IPDP-a, te mogućnostima saradnje i smjernicama za dalje aktivnostima.

BH Poštu je predstavljao direktor Sektora za poštanski promet, Avdija Numanović.