Austrian Post Vienna Centre
Austrian Post Vienna Centre
Austrian Post Vienna Centre

Ovlašteni poštanski operater Austrije obavijestio nas je o prispijeću velikog broja poštanskih paketa. Iako svi centri prerade rade punim kapacitetom, nisu uspjeli da prerade sve pakete koji su pristigli u posljednjoj sedmici. Zato napominju da može doći do kašnjenja u preradi i dostavi poštanskih paketa otpremljenih u Austriju.