Aupost
Aupost
Aupost

Ovlašteni poštanski operater Austrije obavijestio nas je da FFP2 i druge maske sa filterom (FFP) koje moraju biti u skladu sa standardom EN 149, podliježu uvoznim ograničenjima i moraju ispuniti sljedeće kriterije prilikom uvoza u Austriju:

  1. Na svakoj FFP2 maski mora se nalaziti CE oznaka o usklađenosti proizvoda sa pomenutim standardom sa identifikacionim brojem organa nadležnog za garanciju kvalitete. CE oznaka mora biti vidljiva, čitka i neizbrisiva.
  2. Svaku FFP2 masku moraju pratiti instrukcije za upotrebu na Njemačkom jeziku
  3. Proizvođač mora osigurati da svaka FFP2 bude popraćena EU deklaracijom o usklađenosti sa EU standardom ili internet adresom putem koje se može doći do EU deklaracije.

Poštanske pošiljke koje sadrže FFP2 i FFP maske, a koje nisu popraćene važećom EU deklaracijom o usklađenosti smatrat će se nedozvoljenim i biće vraćene poštanskom operateru porijekla.