Pošiljke
Pošiljke
Pošiljke

Obavještavamo korisnike naših usluga da u julu 2021. godine stupaju na snagu nova pravila Evropske unije za prodaju robe na daljinu, unutar i izvan EU.

Od 01.jula 2021. godine Evropska unija ukinut će oslobađanje od poreza na dodatu vrijednost (PDV) za uvoz robe čija vrijednost ne premašuje 22 EUR.

Kao posljedica navedenog, sva komercijalna roba uvezena u EU podlijegat će obavezi plaćanja PDV- a. U skladu sa navedenim izmjenama, na komercijalnu robu sadržanu u poštanskim pošiljkama, otpremljenim iz BiH u zemlje Evropske unije, zemlja odredišta će zaračunavati PDV primaocu pošiljke, po stopi PDV-a koja se primjenjuje u državi članici EU.

Navedena izmjena predstavlja pojednostavljenje pravila u vezi sa prodajom usluga i roba na daljinu te osigurava ravnopravnost uslova poslovanja poreskim obveznicima iz Evropske unije u odnosu na poreske obveznike iz trećih zemalja.