Mostar 300424
Mostar 300424
Mostar 300424

U Mostaru je održan sastanak članova Uprava tri bh. javna poštanska operatera – HP Mostar, BH Pošta i Pošte Srpske. Sastanak je održan radi razmatranja ključnih pitanja u vezi sa poboljšanjem usluga.

Raspravljalo se o temama poput razmjene pošiljaka, kvalitete brze pošte, cijena usluga i metodologije obračuna među operaterima. Dogovoreno je osnivanje timova za optimizaciju razmjene pošiljaka i poboljšanje kvalitete usluga brze pošte, te usklađivanje cjenovnika i metodologije obračuna.

Takođe, tema sastanka bila je i inicijativa zajedničkog web portala za sve pošte u BiH na kojem bi se korisnicima pružale javne e-usluge.