Markice Novembar2
Markice Novembar2
Markice Novembar2

Filatelistički novembar u BH Pošti u znaku je izlaska dvije serije poštanskih maraka sa motivima “Gastronomija – Slatka jela” i “Flora – Ljekovito bilje”.

Seriju poštanskih maraka sa ilustracijama divit baklave, ružice, kadaifa, hurmašice i tulumbe uradio je naš dizajner Abdualah Branković. Tiraž je 100.000 komada, a nominalna vrijednost 0.70 KM.

Drugu seriju redovnih izdanja poštanskih maraka sa ilustracijama kamilice, nevena, brusnice, majčine dušice i šipurka uradio je takođe naš dizajner, Tamer Lučarević. Tiraž je 100.000, a nominalna vrijednost 1.10 KM.

Sva izdanja poštanskih maraka BH Pošte možete pronaći na: https://postshop.posta.ba/ba/kategorija/2018/121