Penzioneri
Penzioneri
Penzioneri

BH Pošta će u petak, 4. oktobra 2019. godine, početi sa isplatom septembarskih penzija penzionerima u Federaciji BiH koji svoje naknade primaju putem BH Pošte.

Kao i prethodnih mjeseci, nastojaćemo da se isplata penzija završi u što kraćem roku.