Penzioneri
Penzioneri
Penzioneri

BH Pošta će u petak, 05.10.2018. godine početi isplatu septembarskih penzija penzionerima u Federaciji BiH koji svoje naknade primaju putem BH Pošte. Kao i prethodnih mjeseci, nastojaćemo da se isplata penzija završi u što kraćem roku.