“JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo će u ponedjeljak, 06.01.2020. godine, početi isplatu decembarskih penzija penzionerima u Federaciji BiH koji svoje naknade primaju putem BH Pošte.

Kao i prethodnih mjeseci, nastojaćemo da se isplata penzija završi u što kraćem roku.