Leonardo2
Leonardo2
Leonardo2

Od 30.04.2019. godine u prodaji je poštanska marka sa motivom “500 godina od smrti Leonarda da Vincia (1452-1519)” čija je autorica naša dizajnerka Sunita Hamzić. Marka je štampana u 10.000 primjeraka, a njena nominalna vrijednost je 2,50 KM. Štampan je i prigodan FDC koverat.

Leonardo da Vinci (15.04.1452 Vinci, Italija – 02.05.1519 Amboise, Francuska) je italijanski umjetnik, jedan od najvećih renesansnih majstora, slavljen kao slikar, kipar, arhitekt, inžinjer i naučnik. Da Vinci je najveći genije renesanse, višestruko nadaren, neutažive znatiželje i žudnje za novim spoznajama. Njegova interesovanja kreću se od anatomije, botanike, kartografije, geologije, matematike, aeronautike, optike, mehanike, astronomije, hidraulike, akustike, niskogradnje, tehnike proizvodnje oružja do planiranja gradova. Njegove ideje sadržane su u više od 6.000 Leonardovih zapisa. Njegovi izumi se danas koriste u modernoj tehnologiji, iako nisu primjenjivani u njegovo doba. Jedan od najznačajnijih pronalazaka je padobran. „Mona Liza”(1503-06) je Leonardovo najpoznatije djelo, jednako je poznato po inovacijama koje koristi u slikarskoj tehnici, kao i po misterioznom osmijehu subjekta koji Leonardo prikazuje. Drugo njegovo najpoznatije djelo je „Tajna večera”(1495-97). Do danas je sačuvano sedamdeset njegovih slika.