28.02

Posljednji februarski dan u BH Pošti u znaku je prigodne poštanske marke iz opusa Znamenite ličnosti, a riječ je o motivu “Lik i zadužbine Mehmed-paše Sokolovića”. Autor marke je dizajner BH Pošte, Abdulah Branković. Cijena je 2 KM, a odštampana je u tiražu od 10.000 primjeraka. Pripremljen je i prigodan koverat u tiražu od 150 komada, sa cijenom, takođe, od 2 KM.

Podsjećamo, Mehmed-paša Sokolović jedan je od najznačajnih velikih vezira Osmanskog Carstva. Bio je iznimno sposoban vojskovođa, diplomat i jedan od vodećih političkih aktera tog vremena. Vakufi i građevine koje je Mehmed-paša Sokolović ostavio iza sebe su po cijelom carstvu tog vremena. Najbitniji vakufi u Bosni i Hercegovini su: džamija Mehmed-paše Sokolovića u Sokolovićima, Mehmed-pašin mekteb takođe u Sokolovićima, česma Mehmed-paše Sokolovića, Ćuprija Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, kao i Sokolovićev hamam u Višegradu, karavansaraj Mehmed-paše Sokolovića takođe u Višegradu, te mnoge druge građevine.

Podigao je i nekoliko mostova: most na Drini u Višegradu, Arslanagića most u Trebinju, most na ušću Žepe u Drinu, Kozju Ćupriju u Sarajevu i Vezirov most u Podgorici. Najpoznatiji most Mehmed – paše Sokolovića je na Drini u Višegradu.