Stari Grad (1)
Stari Grad (1)
Stari Grad (2)
Stari Grad (1) Stari Grad (2)

Dragi korisnici,

želimo Vas obavijestiti da će od sutra, 02. februara u prostorijama Pošte 71140 Sarajevo, Safvet Bega Bašagića bb, Općina Stari Grad početi sa radom MUP KS, te će građanima moći biti pružene usluge izdavanja ličnih karti, putnih isprava, vozačkih dozvola, registracije motornih vozila kao i ostalih usluga koje ova admistracija pruža. Ova saradnja je rezultat dogovora u vezi zakupa poslovnih prostorija od „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo za potrebe Sektora za administraciju Stari Grad, Uprave administracije.