1
1
2
3
4
5
6
7
8
1 2 3 4 5 6 7 8

U auli Glavne pošte Sarajevo sinoć je promovisana poštanska marka sa motivom ”Hajdar – dedine džamije i dovišta na Karićima”. BH Pošta je ovaj motiv uvrstila u prigodna izdanja poštanskih maraka kao posvetu simbolima historije, tradicije i običaja života brojnih muslimana koji su živjeli na ovim prostorima.

Uz prigodan umjetnički program, prisutnima se u ime domaćina obratio generalni direktor BH Pošte dr. sci. Mirsad Mujić podsjetivši na djelatnosti kojima se bavi BH Pošta, a među kojima se posebno izdvaja izdavanje poštanskih maraka koje kao vrijednosni dokumenti i svjedočanstva imaju poseban zadatak da čuvaju historiju i tradiciju naroda u BiH i za buduće generacije.
– Mozaik Bosne i Hercegovine naslikan poštanskim markama danas je dopunjen markom na kojoj je predstavljena džamija na Karićima. Historija ove džamije i dovišta sažima tipičnu bosansku priču o životu, suživotu, stradanjima, agresiji, odbrani i ponovnom uspravljanju, o tome da vatra ne može pobijediti stablo, o trajanju na bosanski način. Svjesni smo da će i ova marka ostati iza nas kao specifičan vid našeg zapisa o vremenu i prostoru u kojem živimo – izjavio je generalni direktor BH Pošte, Mirsad Mujić.

Inicijativu za uvrštavanje džamije i dovišta na Karićima na poštansku marku pokrenuo je sarajevski muftija, Nedžad Grabus.

Obratio se prisutnima apelujući da se Hajdar dedina džamija i dovište u Karićima kao dio nematerijalne kulturne baštine u BiH i svijetu, hitno trebaju staviti u proceduru za UNESCO-vu listu.
– Uvjereni smo da je ovo jedan od načina koji će dodatno osnažiti svijest i pomoći u daljem afirmiranju ovog projekta – poručio je Grabus, te je zahvalio BH Pošti i direktoru Mujiću na nastojanjima da kroz društvenu odgovornost očuvaju vrijednosti tradicije i običaja.

Drvena Hajdar – dedina džamija bila je simbol života brojnih muslimana koji su živjeli na ovim prostorima, a dovište na Karićima je jedno od najpoznatijih na Balkanu. Džamija na Karićima je dugo vremena bila centralna džamija džemata Blaža, obuhvatajući i sva okolna sela u koijima su živjeli Bošnaci – muslimani. Godina i datum njene izgradnje nikada nisu tačno utvrđeni, jer o tome nema vjerodostojnog zapisa. Narodno predanje njenu gradnju veže za dolazak sultan Fatiha i osvajanje Bosne. Godine 1993. u posljednjim ratnim dešavaniima džamija je spaljena do temelja. Zahvaljujući Medžlisu lZ Vareš i mnogim donatorima, Hajdar-dedina džamija na Karićima je obnovljena 2001. godine i danas uspravno i ponosno stoji u autentičnom drvenom obliku i na istom mjestu.

Tokom promocije gostima su uručeni i prvi primjerci izdanja poštanske marke koja je u svečanoj atmosferi predivnog zdanja Glavne pošte Sarajevo sinoć promovisana.

Podsjećamo, marka je odštampana u 10.000 primjeraka, u tabaku je 9 komada, nominalne vrijednosti 1,10 KM. BH Pošta je izdala i prigodan FDC koverat u tiražu od 150 komada, vrijednosti po 2 KM.
Autor marke je dizajner BH Pošte, Abdulah Branković, a sve poštanske marke mogu se pronaći na šalterima BH Pošte ili online, na PostShopu.