Saudi2
Saudi2
Saudi2

Ovlašteni poštanski operater Saudijske Arabije obavijestio nas je da u poštanskim pošiljkama ne mogu prihvatiti lijekove, farmaceutske proizvode, biljne preparate i prehrambene proizovode za medicinske svrhe bez prethodnog odobrenja nadležnog organa Saudijske Arabije (General Food and Medicine Authority of Saudi Arabia).
U tom smislu sve poštanske pošiljke koje sadrže ovakve proizvode bez odgovarajućeg odobrenja biće vraćene pošiljaocu.