Nagradna Igra
Nagradna Igra
Nagradna Igra

Poštovani korisnici,
s obzirom na veliki broj upita o nagradnoj igri, a koji stižu u Kontakt centar BH Pošte,
obavještavamo vas da BH Pošta nije pokrenula nikakvu nagradnu igru, te da su informacije o
tome lažne. Molimo vas da ne nasjedate na poruke s lažnih profila. Jedini način na koji BH
Pošta komunicira sa korisnicima je zvanična web stranica i oficijelni profili na društvenim
mrežama.
Poduzeli smo sve mjere kako bi ovaj problem bio što prije riješen.