Zah01

Povodom potpisivanja strateškog Ugovora između JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, u srijedu, 20. juna 2013. godine, u prostorijama Generalne direkcije BH Pošte uručene su zahvalnice za uspješnu uspostavu poslovne saradnje između ova dva javna preduzeća.

Ispred Uprave BH Pošte, generalni direktor Mujo Butković zahvalnicu je uručio federalnom ministru prometa i komunikacija Enveru Bijediću. Mujo Butković je zahvalnice uručio i predsjedniku Nadzornog odbora BH Pošte Zoranu Markoviću, te članovima NO Adilu Spiljku, Amelu Kosovcu, Emiru Slomiću, Miralemu Kariću, Safetu Trakiću i Dragi Rajiću.

Zoran Marković je u ime Nadzornog odbora zahvalnice uručio članovima Uprave JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, koju čine generalni direktor Mujo Butković i izvršni direktori Sead Mušinbegović, Mirsad Mujić i Elma Piknjač- Jaganjac. Zahvalnicu za izvršnog direktora Mirsada Mujića preuzela je Nermana Huremović, pomoćnik izvršnog direktora.

Ugovor između BH Pošte i Elektroprivrede BiH potpisan je krajem marta ove godine. U pitanju je štampanje, kovertiranje i dostava računa za električnu energiju kupcima iz kategorije domaćinstava.