01b
01b
02
01b 02

Uprava „Javnog preduzeća BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo sa Reprezentativnim Sindikatom BH Pošte usaglasila je i parafirala prijedlog teksta novog Kolektivnog ugovora za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja.

Postizanje dogovora o novom Kolektivnom ugovoru još je jedan od dokaza dobre partnerske saradnje između menadžmenta i Sindikata BH Pošte, a sve u cilju osiguranja što boljeg položaja radnika i ostvarenja radničkih prava, kao i očuvanja uspješnog poslovnog statusa naše kompanije koja je vodeći poštanski operater u Bosni i Hercegovini.