Vrelo Milljacke SERIJA
Vrelo Milljacke SERIJA
Vrelo Miljacke FDC
Vrelo Milljacke SERIJA Vrelo Miljacke FDC

Danas je povodom Svjetskog dana turizma u promet puštena serija dvije poštanske marke BH Pošte sa motivom „Vrelo Miljacke”. Autor je naš dizajner Abdulah Branković, a odštampane su u tiražu od 20.000. Broj maraka u tabaku je 10, a nominalna vrijednost 1,70 KM. Izdali smo i prigodan FDC koverat u tiražu od 150 komada, vrijednosti po 2 KM.

Svjetski dan turizma prilika je da se promiče svijest o važnosti turizma, kroz njegove društvene, kulturološke i druge vrijednosti. Za BH Poštu Svjetski dan turizma prilika je da kroz poštanske marke koje putuju svijetom, promovišemo prirodne ljepote Bosne i Hercegovine.

Rijeka Miljacka sa svojim mostovima je jedan od simbola Sarajeva. Miljacka nastaje od dvije udružene rijeke, Paljanske Miljacke, koja izvire jugoistočno od centra Pala na sjevernom obronku Ravne Planine i Mokranjske Miljacke, koja izvire pod ograncima planine Romanije. Nekoliko kilometera istočno od Sarajeva u selu Dovlići, ove dvije pritoke se spajaju u Miljacku. Miljacka dalje teče (21,2 km) na zapad, kroz Sarajevo, odakle nastavlja svoj put prema rijeci Bosni u koju se uliva. Na vrelu Paljanske Miljacke voda je gotovo uvijek iste temperature – od 6 do 6,5 °C. Kvalitet ove planinske vode je veoma pogodan za pastrmke.

Jedan od simbola Sarajeva krasi ove godine marke posvećene turizmu, a sva filatelistička izdanja BH Pošte korisnici mogu pronaći na našim šalterima ili na PostShopu: https://postshop.posta.ba/