Australiaa 1
Australiaa 1
Australiaa 1

Ovlašteni poštanski operater Australije obavijestio nas je o zabrani uvoza duhana i svih duhanskih proizvoda (ukjlučujući cigarete i listove duhana) u Australiju.

Sa poštanskim pošiljkama otpremljenim u Australiju koje sadrže ove predmete postupit će se u skladu sa unutrašnjim propisima Australije.