Potpredsjedniku FBiH Igoru Stojanoviću Uručen Certifikat Za Elektronski Potpis, Nova Usluga BH Pošte

Potpredsjedniku FBiH Igoru Stojanoviću uručen certifikat za elektronski potpis, nova usluga BH Pošte

Javno preduzeće BH Pošta počelo je sa implemenatacijom nove usluge izdavanja certifikata za elektronski potpis – PKI, te smo tim povodom potpredsjedniku FBiH, Igoru Stojanoviću uručili njegov primjerak digitalnog certifikata.

Nova usluga rezultat je želje da napredujemo i djelujemo u skladu s promjenama koje donose digitalizacija, savremena tehnologija, te brojni međunarodni standardi koji se već uveliko počinju primjenjivati i na našem području.

„Usluga elektronski potpis – PKI i izdavanje certifikata fizičkim licima i fizičkim licima u pravnom licu korak je više u poslovanju i ponudi usluga s kojima BH Pošta izlazi na tržište. Kao jedan od četiri zvanična Ovjerioca u BiH, počeli smo sa izdavanjem kvalificiranih elektronskih potvrda, vođeni, prije svega, brzinom kojom se mijenjanju potrebe tržišta i trendova. Između ostalog, željeli smo doprinijeti i razvoju digitalnih rješenja za što brže uspostavljanje e-uprave koja nas očekuje u narednom periodu” – istakao je v.d. generalni direktor, Adis Šehić koji je u Generalnoj direkciji BH Pošte u Sarajevu danas bio domaćin sastanka.

Uspješnu priču u kojoj je BH Pošta postala zvanični izdavač kvalificirane elektronske potvrde za digitalno potpisivanje podržao je i potpredsjednik FBiH, Igor Stojanović kojem je danas uručen njegov prvi certifikat za elektronski potpis.

„Očekujem od BH Pošte kao najuspješnijeg i najvećeg poštanskog operatera u BiH da nastavi i dalje s dobrim projektima i uslugama koje će građanima olakšati i ubrzati rješavanje svakodnevnih obaveza. S obzirom na to da će svi obveznici PDV-a u Bosni i Hercegovini u narednom periodu morati posjedovati digitalni certifikat za digitalno poslovanje, BH Pošta je odlično odgovorila na ovu potrebu i ponudila svoje kapacitete da, između ostalog, pomogne i procesu implementacije međunarodnih standarda u šta digitalizacija definitivno spada” – potvrdio je Stojanović.

Kvalificirane elektronske potvrde za digitalno potpisivanje dostupne su u administrativnim centrima BH Pošte u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Bihaću, Mostaru, Travniku i Goraždu, te u BH Pošti u Brčkom, sa tendencijom da se ova usluga uskoro proširi na sve opštinske pošte.

Napominjemo, da se digitalni potpis kreira upotrebom kvalificirane elektronske potvrde koju BH Pošta izdaje na sigurnom QSCD uređaju u formi USB tokena. Certificiran je u skladu sa eIDAS regulativama i ispunjava specifične tehničke i sigurnosne zahtjeve, uključujući zaštitu od neovlaštenog otvaranja, sigurnu pohranu ključeva i zaštitu neovlaštenog pristupa. Priznat je i prihvaćen kao zakonit, jednako kao rukom pisani potpis.

Prijave za izdavanje certifikata vrše se i online na: https://www.posta.ba/e-potpis/

Godišnji program prigodnih poštanskih maraka za 2024. godinu

PRVI KVARTAL

15. januar – Jubilej – 100 godina od rođenja Hamdije Pozderca (1924 -1988)
20. mart – Jubilej – 700 godina od smrti Marka Pola (1254 -1324)
29. mart – Kulturno historijsko naslijeđe – Džamija na špicastoj stijeni Kušlat kod Zvornika

DRUGI KVARTAL

26. april – Jubilej – 100 godina FK “Rudar” Breza (1924 -2024)
9. maj – Evropa – Podvodna Flora i Fauna
6. juni – Jubilej – 425 godina od rođenja Diega Velazqueza (1599 -1660)

TREĆI KVARTAL

10. juli – Euromed Postal – Sportovi na Mediteranu
26. avgust – Kulturno historijsko naslijeđe – Dovište “Djevojačka pećina” kod Kladnja
28. avgust – Jubilej – 275 godina od rođenja Johanna Wolfanga von Goethea (1749 -1832)
27. septembar – Svjetski dani – Svjetski dan turizma – Lokalitet Bunskih kanala

ČETVRTI KVARTAL

4. oktobar – Jubilej/Zajedničko izdanje BH Pošte i Pošte Indonezije – 25 godina Istiklal džamije u Sarajevu
9. oktobar – Dječija marka
9. oktobar – Jubilej – 150 godina UPU- a
29. novembar – Muzika – 100 godina od smrti Giacoma Puccinia (1858 -1924)


U Programu izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2024. godinu moguće su izmjene u motivu, datumu izdavanja, nominalnoj vrijednosti i tiražu, kao i izdavanje dva vanredna izdanja.

Test

PostNet pošte

PostNet i PostCash

SPISAK POŠTA - POSTNET i POSTCASH
CP SARAJEVO
71101 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Centar
71103 Sarajevo Maršala Tita 12 Centar
71104 Sarajevo Ćemaluša bb Centar
71108 Sarajevo Višnjik 40 Centar
71109 Sarajevo Vrbanja 1 SCC Centar
71120 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Novo Sarajevo
71121 Sarajevo Ložionička 16 Novo Sarajevo
71122 Sarajevo Put života  Novo Sarajevo
71123 Sarajevo Grbavička 1 Novo Sarajevo
71124 Sarajevo Behdžeta Mutevelića do broja 2c Novo Sarajevo
71125 Sarajevo Džemala Bijedića 37 Novo Sarajevo
71140 Sarajevo Safvet bega Bašagića bb Stari Grad 
71141 Sarajevo Ćurčiluk mali 2 Stari Grad 
71145 Sarajevo Bistrik do br. 41 Stari Grad 
71160 Sarajevo Trg solidarnosti bb Novi Grad
71162 Sarajevo Safeta Hadžića  107 Novi Grad
71164 Sarajevo Džemala Bijedića 160 Novi Grad
71165 Sarajevo Trg grada Pratoa br. 10 Novi Grad
71166 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-A 17 Novi Grad
71167 Sarajevo Bulevar branilaca Dobrinje bb Novi Grad
71168 Sarajevo TC Otoka Novi Grad
71210 Ilidža Rustempašina 13 Ilidža
71211 Sarajevo Kurta Schorka 36 Ilidža
71212 Hrasnica  Halid bega Hrasnice 8 Ilidža
71215 Blažuj Mali Kiseljak 15 Ilidža
71218 Sokolović Kolonija  Umihane Čuvidine bb Ilidža
71240 Hadžići Hadželi 116 Hadžići
71320 Vogošća Jošanička 32 Vogošća
71322 Hotonj Hotonj bb Vogošća
71380 Ilijaš Bogumilska 4 Ilijaš
71381 Stari Ilijaš Stari Ilijaš br. 120 Ilijaš
CP TUZLA
74207 Klokotnica Klokotnica Centar Doboj-Istok
75101 Tuzla Aleja Alije Izetbegovića 29 Tuzla
75104 Tuzla A. Herijevića 10 Tuzla
75246 Čelić Alije Izetbegovića 64 Čelić
75260 Kalesija Žrtava genocida u Srebrenici bb Kalesija
75268 Rainci Gornji MZ-Centar Kalesija
75270 Živinice Alije Izetbegovića 16 Živinice
75280 Kladanj Patriotske lige 1 Kladanj
75290 Banovići Alije Dostovića 3 Banovići
75300 Lukavac Kule bb Lukavac
75320 Gračanica M.Vehabi ef.Šemsekadića 28 Gračanica
75350 Srebrenik Kulina bana bb Srebrenik
75411 Sapna Centar Sapna
75414 Teočak Krstac bb Teočak
76120 Brčko Bulevar mira 4 Brčko
76250 Gradačac H.K.Gradaščevića 23 Gradačac
CP ZENICA
71300 Visoko Čaršijska 75 Visoko
71305 Donje Moštre Donje Moštre bb Visoko
71330 Vareš Put mira 15, O-4 Vareš
71340 Olovo H.kapet.Gradaščevića bb Olovo
71370 Breza Hasana Kjafije 6 Breza
72101 Zenica Masarikova 46 Zenica
72102 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica
72106 Zenica Londža 83 Zenica
72212 Nemila Patriotske lige 49 Zenica
72220 Zavidovići Patriotske lige bb Zavidovići
72227 Vozuća Vozuća bb Zavidovići
72233 Begov Han Begov Han bb Žepče
72240 Kakanj Alije Izetbegovića 44 Kakanj
74203 Matuzići Matuzići bb Doboj-Jug
74250 Maglaj S. Omerovića - Cara 8 Maglaj
74260 Tešanj Trg Alije Izetbegovića bb Tešanj
74264 Jelah Trg branilaca BiH bb Tešanj
CP BIHAĆ
77101 Bihać Bosanska 3 Bihać
77105 Bihać Ozimice II Bihać
77106 Bihać Bihaćkih branitelja 61 Bihać
77206 Kulen Vakuf Trg žrtava fašizma 12.juna Bihać
77207 Velika Gata Patriotske lige 4 Bihać
77208 Izačić Izačić bb Bihać
77209 Pokoj Jablanska Bihać
77220 Cazin Trg zlatnih ljiljana bb Cazin
77224 Stijena Stijena bb Cazin
77225 T. Raštela Tržačka raštela 37 Cazin
77226 Ćoralići Križ Cazin
77227 Pećigrad Pećigrad bb Cazin
77228 Ostrožac Ostrožac bb Cazin
77230 Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Velika Kladuša
77231 Vrnograč Vrnograč bb Velika Kladuša
77233 Todorovo Todorovo bb Velika Kladuša
77235 Mala Kladuša Mala Kladuša bb Velika Kladuša
77240 Bosanska Krupa Trg oslobođenja 1 Bosanska Krupa
77241 Jezerski Jezerski bb Bosanska Krupa
77244 Otoka Čaršija bb Bosanska Krupa
77245 Bužim 505. Viteške brigade Bužim
77250 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Bosanski Petrovac
77253 Krnjeuša Krnjeuša Bosanski Petrovac
79260 Sanski Most Banjalučka 2 Sanski Most
79262 Vrhpolje Vrhpolje bb Sanski Most
79267 Lušci Palanka Cvije Kukolja 1 Sanski Most
79280 Ključ Kulina bana 11 Ključ
79285 Sanica Gornja Emira Vučkića bb Ključ
CP TRAVNIK
70202 Vinac Vinac bb Jajce
70220 Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Donji Vakuf
70230 Bugojno Nugle II Bugojno
70240 Gornji Vakuf Javič bb Gornji Vakuf
71270 Fojnica Doktora Raljevića bb Fojnica
72251 Stari Vitez Branilaca Starog Viteza bb Stari Vitez
72264 Kaćuni Kaćuni bb Busovača
72270 Travnik Prnjavor 11 Travnik
72274 Travnik Bosanska 128 Travnik
72283 Turbe Bosanska bb Travnik
72290 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Novi Travnik
CP MOSTAR
88103 Mostar Tekija bb Mostar
88104 Mostar Braće Fejića bb Mostar
88108 Mostar Maršala Tita 50a Mostar
88110 Mostar Oneščukova b.b Mostar
88113 Vrapčići Vrapčići bb Mostar
88201 Blagaj Ulica Branilaca Bosne b.b Mostar
88208 Potoci Potoci bb Mostar
88400 Konjic Maršala Tita bb Konjic
88404 Čelebići Čelebići bb Konjic
88420 Jablanica Pere Bilića 54 Jablanica
CP GORAŽDE
73101 Goražde Ferida Dizdarevića 3 Goražde
73250 Ustikolina Omladinska bb Foča-Ustikolina
73290 Prača Himze Sablje br.33 Pale-Prača
Ponovo Počela Sa Radom Pošta Na Bistriku

Ponovo počela sa radom pošta na Bistriku

Obavještavamo korisnike da je od danas, 13.02.2023. godine, ponovo počela sa radom Pošta 71145 Sarajevo – Bistrik, Stari Grad Sarajevo. Radno vrijeme pošte je svaki radni dan od 8.30 do 16.30 sati. Pošta 71125 ne radi subotom i nedjeljom.

Kašnjenja U Dostavi Pošiljaka Na Novom Zelandu

Kašnjenja u dostavi pošiljaka na Novom Zelandu

Ovlašteni poštanski operater Novog Zelanda obavijestio nas je da je zbog velikih poplava proglašeno vanredno stanje na sljedećim područjima:

– Northland region (poštanski brojevi od 0176 do 0582),
– Auckland region (poštanski brojevi od 0600 do 2684),
– Coromandel region (poštanski brojevi od 3506 do 3584) i
– Waitomoto distrikt (poštanski brojevi od 3886 do 4376).

Zbog zatvaranja glavnih puteva, transport i dostava svih vrsta poštanskih pošiljka izuzetno su otežani, te se mogu očekivati velika kašnjenja u prenosu, preradi i dostavi svih vrsta međunarodnih pošiljaka.

Spisak zemalja sa kojima je uspostavljen poštanski promet

Međunarodni poštanski promet

Australija Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Austrija Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke, EMS
Albanija Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Alžir Pismonosne pošiljke
Angola Pismonosne pošiljke
Argentina Pismonosne pošiljke
Armenija Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Azerbejdžan Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Bahrein Pismonosne pošiljke
Bangladeš Pismonosne pošiljke
Belgija Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke, EMS
Belize Pismonosne pošiljke
Benin Pismonosne pošiljke
Bjelorusija Pismonosne pošiljke
Bocvana Pismonosne pošiljke
Bolivija Pismonosne pošiljke
Brunej  Pismonosne pošiljke
Bugarska (Rep.) Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Burkina Faso Pismonosne pošiljke
Burundi Pismonosne pošiljke
Centralna Afrička Rep. Pismonosne pošiljke
Crna Gora  Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Čad Pismonosne pošiljke
Češka Republika Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke, EMS
Čile Pismonosne pošiljke
Danska Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke, EMS
Džibuti Pismonosne pošiljke
Egipat Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Ekvatorijalna Gvineja  Pismonosne pošiljke (OBUSTAVLJENO)
El Salvador Pismonosne pošiljke
Eritreja Pismonosne pošiljke
Estonija Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Filipini Pismonosne pošiljke
Finska Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Francuska Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Gabon Pismonosne pošiljke
Gambija Pismonosne pošiljke
Grčka Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Gruzija Pismonosne pošiljke
Guam Pismonosne pošiljke
Gvatemala Pismonosne pošiljke
Gvineja Pismonosne pošiljke
Gvineja Bisao Pismonosne pošiljke
Haiti Pismonosne pošiljke
Holandija Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke, EMS
Honduras Pismonosne pošiljke
Hong Kong  Pismonosne pošiljke, Paketske pošiljke
Hrvatska  Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke, EMS
Indija Pismonosne pošiljke
Indonezija Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Irak Pismonosne pošiljke
Iran Pismonosne pošiljke
Irska Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke, EMS
Island Pismonosne pošiljke
Italija Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Izrael Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Japan Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Jemen Pismonosne pošiljke (OBUSTAVLJENO)
Jordan Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Južna Koreja Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Južnoafrička Republika Pismonosne pošiljke
Kambodža Pismonosne pošiljke
Kamerun Pismonosne pošiljke
Kanada Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Katar Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Kazahstan Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Kina Pismonosne pošiljke
Kipar  Pismonosne pošiljke
Kirgistan Pismonosne pošiljke
Kolumbija Pismonosne pošiljke
Kosovo Pismonosne pošiljke
Kostarika Pismonosne pošiljke
Kuvajt Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Laos Pismonosne pošiljke
Latvija Pismonosne pošiljke
Lesoto Pismonosne pošiljke (OBUSTAVLJENO)
Libanon Pismonosne pošiljke
Liberija Pismonosne pošiljke
Libija Pismonosne pošiljke
Lihteštajn Pismonosne pošiljke
Litvanija Pismonosne pošiljke
Luksemburg Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Madagaskar Pismonosne pošiljke
Mađarska Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke, EMS
Makedonija Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke, EMS
Malavi Pismonosne pošiljke
Malezija Pismonosne pošiljke
Mali Pismonosne pošiljke
Malta Pismonosne pošiljke
Maroko Pismonosne pošiljke
Mauricijus Pismonosne pošiljke
Mauritanija Pismonosne pošiljke
Meksiko Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Mianmar Pismonosne pošiljke
Moldavija Pismonosne pošiljke
Mongolija Pismonosne pošiljke
Mozambik Pismonosne pošiljke
Namibija Pismonosne pošiljke
Nepal Pismonosne pošiljke
Nigerija Pismonosne pošiljke
Nikaragva Pismonosne pošiljke
Njemačka Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Norveška Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke, EMS
Novi Zeland Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Obala Slonovače Pismonosne pošiljke
Oman Pismonosne pošiljke
Pakistan Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Panama (Rep.) Pismonosne pošiljke
Papua Nova Gvineja Pismonosne pošiljke
Poljska Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Portugal Pismonosne pošiljke
Ruanda Pismonosne pošiljke
Rumunija  Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
* Rusija Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Saudijska Arabija  Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Senegal Pismonosne pošiljke
Sijera Leone Pismonosne pošiljke
Singapur Pismonosne pošiljke
Sirija Pismonosne pošiljke (OBUSTAVLJENO)
Sjedinjene Američke Države Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Slovačka Pismonosne pošiljke
Slovenija Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Srbija Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke, EMS
Sudan Pismonosne pošiljke
Surinam Pismonosne pošiljke
Svaziland Pismonosne pošiljke
Španija Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Šri Lanka Pismonosne pošiljke
Švedska Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke, EMS
Švicarska Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke, EMS
Tadžikistan Pismonosne pošiljke
Tajland Pismonosne pošiljke
Tanzanija Pismonosne pošiljke
Togo Pismonosne pošiljke
Tunis Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Turkmenistan Pismonosne pošiljke
Turska Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke
Ujedinjeni Arapski Emirati Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke, EMS
Uganda Pismonosne pošiljke
Ukrajina Pismonosne pošiljke
Uzbekistan Pismonosne pošiljke
Velika Britanija Pismonosne pošiljke, paketske pošiljke, EMS
Zambija Pismonosne pošiljke
Zimbabve Pismonosne pošiljke

Godišnji program prigodnih poštanskih maraka za 2023. godinu

PRVI KVARTAL

28. mart– Park prirode Blidinje, Hajdučka vrata
31. mart – Kulturno historijsko naslijeđe
1. Vila Solvay, Lukavac
2. Austro-ugarska vila u Velikoj aleji, Vrelo Bosne

DRUGI KVARTAL

27. april – Jubilej – 50 godina Džudo kluba Mahnjača Žepče (1973-2023)
9. maj – Evropa – Mir – najveća vrijednost čovječanstva
5. juni – Flora
1. Crvena lisičina
2. Zvjezdasti oštrolist
16. juni – Kulturno historijsko naslijeđe – Stari grad Sokolac

TREĆI KVARTAL

10. juli – Euromed Postal – Mediteranski festivali
24. juli – Kulturno historijsko naslijeđe
Hajdar-dedina džamija i dovište na Karićima
15. avgust – Fauna – Bosanski oštrodlaki gonič – barak (autohtona vrsta)
27. septembar – Svjetski dani – Svjetski dan turizma

ČETVRTI KVARTAL

9. oktobar – Dječija marka
10. novembar – Jubilej – 100 godina od rođenja Ahmeta Hromadžića
(1923-2003)
27. decembar – Jubilej – 100 godina od smrti Aleksandra – Gustava Eiffela
(1832-1923)


U Programu izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2023. godinu moguće su izmjene u motivu, datumu izdavanja, nominalnoj vrijednosti i tiražu, kao i izdavanje dva vanredna izdanja.

Zaštitite Se Od Cyber Kriminala

Zaštitite se od cyber kriminala

Poštovani korisnici,

Zbog digitalizacije, novih tehnologija, online plaćanja i sve šire upotrebe interneta i društvenih mreža, u posljednje vrijeme često su znak i logotip BH Pošte bili predmet tzv. cyber kriminala, tj. bili su zloupotrebljeni od strane neovlaštenih lica koja su pokušavala prevariti korisnike interneta. Najčešće su korištene lažne web adrese koje su bile predstavljene kao domene BH Pošte, a cilj im je bila krađa i zloupotreba ličnih podataka, te krađa novca i podataka o bankovnim karticama. S obzirom na to da napadači vrlo brzo nađu nove načine kako bi prevarili korisnike interneta, imamo potrebu informisati vas o tome kako da propoznate zloupotrebu vaših podataka na internetu, te kako da se zaštitite od moguće prevare zbog koje nastaju velike štete.

Lažne web stranice i zloupotreba logotipa

Najčešća meta prevare su lica koja vrše online prodaju ili kupovinu, te korisnici društvenih mreža, kojima se nude lažne poruke, e-mail adrese ili lažne web stranice i profili. Da je riječ o prevari, prepoznajemo na osnovu domene koja nije oficijelna i koju dobro treba provjeriti, jer se nekada neznatno razlikuje od oficijelne, a često se zloupotrebljava i zvanični logotip firme što dodatno otežava otkrivanje prevare. Međutim, ukoliko ne znate prepoznati da je riječ o lažnim stranicama, ipak siguran znak da je riječ o prevari predstavlja zahtjev da ostavite svoje lične podatke ili podatke vaših kartica za plaćanje.

Zato napominjemo, da, gdje god vam traže podatke sa bankovnih kartica, morate izvršiti provjeru sigurnosti kartičnog plaćanja i validnosti stranice ili profila koji vam se obraća. Posebno ističemo da BH POŠTA NE TRAŽI SVOJIM KORISNICIMA LIČNE PODATKE U SMISLU BROJA KARTICE I DRUGE SIGURNOSNE PODATKE I DA JE SVAKI TAKAV POKUŠAJ NAJVJEROVATNIJE POKUŠAJ ZLOUPOTREBE. Posebno upozoravamo korisnike najveće platforme za kupovinu i prodaju, OLX.ba, te naglašavamo da je jedina opcija plaćanja dostupna za korisnike OLX.ba platforme, plaćanje pouzećem prilikom dostave pošiljke.

Takođe skrećemo pažnju da je https://www.posta.ba jedina oficijelna web stranica BH Pošte, a naši oficijelni web shopovi koji garantuju sigurne transakcije su https://eshop.posta.ba i https://postshop.posta.ba.

Korisnici društvenih mreža najčešće žrtve lažnih profila

Korisnici društvenih mreža često su žrtve lažnih nagradnih igara u kojima takođe, najčešće, moraju dati svoje lične podatke. Kao zaštitu od ovakvih vrsta prevara savjetujemo da izdvojite malo vremena i provjerite oficijelne nazive profila na društvenim mrežama.

Dakle, radi se o vrsti cyber kriminala u kojem nedovoljno informisani korisnici interneta, dobrovoljno daju svoje podatke lažnim profilima i stranicama. Nemojte biti žrtve prevaranata čiji je cilj finansijska dobit ili krađa podataka, budite dobro informisani i oprezni, jer štete koje nastaju na internetu, mogu biti ogromne.

Na oficijelnim Facebook i Instagram profilima BH Pošte ili na adresi: info@posta.ba možete prijaviti sve što vam je sumnjivo.

Vaša BH Pošta!

Test tabela

N.U. 6.1.1 Prijem gotovinskih uplata od fizičkih i pravnih lica Jedinica mjere

Osnovna cijena

(KM)

 Cijena bez PDV

( KM)

N.U.6.1.1.1 do   50,00 KM 1,50 1,50
N.U.6.1.1.2 od   50,01 KM do   150,00 KM 2,00 2,00
N.U.6.1.1.3 od 150,01 KM do   250,00 KM 2,50 2,50
N.U.6.1.1.4 od 250,01 KM do   500,00 KM 3,50 3,50
N.U.6.1.1.5 od 500,01 KM do 1000,00 KM 4,50 4,50
N.U.6.1.1.6 preko 1000,00 KM 5,50 5,50

c) Paket uplatnica (minimalno 5 komada) koje se odnose na registraciju i osiguranje motornih vozila

Broj nomenklature

NAZIV USLUGE

Jedinica mjere

Osnovna cijena (KM)

Cijena bez PDV

(KM)

N.U.6.1.5 Gotovinske uplate od fizičkih lica  koje se odnose na registraciju i osiguranje motornih vozila

N.U. 6.1.1 Prijem gotovinskih uplata od fizičkih i pravnih lica Jedinica mjere

Osnovna cijena

(KM)

 Cijena bez PDV

( KM)

N.U.6.1.1.1 do   50,00 KM 1,50 1,50
N.U.6.1.1.2 od   50,01 KM do   150,00 KM 2,00 2,00
N.U.6.1.1.3 od 150,01 KM do   250,00 KM 2,50 2,50
N.U.6.1.1.4 od 250,01 KM do   500,00 KM 3,50 3,50
N.U.6.1.1.5 od 500,01 KM do 1000,00 KM 4,50 4,50
N.U.6.1.1.6 preko 1000,00 KM 5,50 5,50
Back To Top