Poremećaji U Poštanskom Prometu Izazvani Pandemijom Korona Virusa

Poremećaji u poštanskom prometu izazvani pandemijom Korona virusa

U okviru mjera zaštite od širenja Korona virusa partnerski operateri su nas obavijestili da su, u cilju zaštite svojih radnika, neposredni kontakt sa korisnicima sveli na najmanju mjeru, pa je znatno smanjen broj angažovanih radnika u lancu prenosa i dostave.

Ove mjere uzrokuju velika kašnjenja prijenosa i uručenja svih vrsta poštanskih pošiljaka primljenih na šalterima „JP BH Pošte“ d.o.o. Sarajevo za sve odredišne zemlje.

Stoga, upozoravamo korisnike da ne predaju pošiljke sa ograničenim rokom uručenja istih.

Također kod nekih operatera je obustavljena usluga uručenja uz potpis primaoca o čemu su nas do sada obavijestili Kipar, Australija, Saudijska Arabija, Litvanija i Holandija.

Obustavljene Pošiljke Iz Švedske I Danske Prema BiH

Obustavljene pošiljke iz Švedske i Danske prema BiH

Ovlašteni poštanski operateri Švedske i Danske, Postnord Group AB i Post Danmark AS, obavijestili su nas da zbog nedostatka transportnih kapaciteta trenutno nisu u mogućnosti otpremati pošiljke za odredišta izvan Evropske Unije osim sljedećih država: Australija, Kanada, Hong Kong, Island, Japan, Koreja (Južna), Lihtenštajn, Ruska Federacija, Švicarska, Velika Britanija i SAD.

U tom smislu Postnord Group AB i Post Danmark AS proglasili su stanje više sile tako da od 16. 03. 2020. godine neće otpremati pismonosne pošiljke, poštanske pakete i EMS pošiljke koje između ostalih zemalja glase i za Bosnu i Hercegovinu.

Produžena Obustava Prijema Pošiljaka Za Kinu

Produžena obustava prijema pošiljaka za Kinu

Obavještavamo korisnike da obustava prijema svih vrsta poštanskih pošiljaka za Kinu traje do daljnjeg s obzirom da kompanija Turkish Airlines još nije obnovila letove za Kinu.

BH Pošta će i u narednom periodu obavještavati korisnike o poštanskom prometu sa Kinom kako bi što bolje bili informisani o novonastaloj situaciji izazvanoj širenjem Korona virusa.

Proširio Se Spisak Opština U Italiji U Kojima Je Obustavljem Poštanski Promet

Proširio se spisak opština u Italiji u kojima je obustavljem poštanski promet

U okviru mjera za sprječavanja širenja Korona virusa, Pošta Italije dostavila nam je spisak opština sa odgovarajućim poštanskim brojem, koje su zbog predostrožnosti zatvorene:

Privremeno su obustavljeni prijem, prispjeće i dostava pismonosnih pošiljaka, poštanskih paketa i EMS pošiljaka za i iz pomenutih područja.

Pored opština koje su do sada zatvroene, mogu se očekivati poremećaji u poštanskom prometu i u susjednim područjima.

Zbog Korona Virusa Privremeno Obustavljen Prijem, Prispjeće I Dostava  Pošiljaka Iz Pojedinih Područja Italije

Zbog Korona virusa privremeno obustavljen prijem, prispjeće i dostava pošiljaka iz pojedinih područja Italije

Ovlašteni poštanski operater Italije obavijestio nas je da su, zbog pojave novih slučajeva zaraženih Korona virusom, kao mjera predostrožnosti zatvorena područja sa sljedećim poštanskim brojevima:

CASALPUSTERLENGO: 26814, 26821, 26822, 26823, 26826, 26827, 26828, 26841, 26842, 26843, 26844, 26845, 26846, 26847, 26848, 26849, 26856, 26861, 26862, 26863, 26864, 26865, 26867.
BERTONICO: 26821, 26822
CASTIGLIONE D’ADDA: 26823, 26826
TERRANOVA DEI PASSERINI: 26827, 26828, 26841, 26842, 26843
CASTELGERUNDO: 26844
CODOGNO: 26845, 26846
MALEO: 26847
SAN FIORANO: 26848, 26849, 26856
FOMBIO: 26861, 26862, 26863, 26864, 26865
SOMAGLIA: 26867

Privremeno je obustavljen prijem, prispjeće i dostava pismonosnih pošiljaka, poštanskih paketa i EMS pošiljaka za i iz ovih područja.

Na šalterima BH Pošte Do 1. Marta Potpuna Obustava Prijema Pošiljaka Za Kinu Zbog Otkazivanja Letova Avio Kompanija

Na šalterima BH Pošte do 1. marta potpuna obustava prijema pošiljaka za Kinu zbog otkazivanja letova avio kompanija

“JP BH Pošta” d.o.o Sarajevo kao javni poštanski operater u BiH dobilo je obavještenje od strane ovlaštenog poštanskog operatera China Post iz Kine da su dobili nalog da se vrši dezinfekcija svih poštanskih pošiljaka koje su porijeklom ili su bile u tranzitu preko centra prerade Wuhan. Takođe imamo informaciju da su avio kompanije Lufthansa, British Airways, Air France, American Airlines, Turkish Airlines obustavile letove za i iz Kine, pa se očekuje i smanjen promet međunarodnih pošiljaka iz Kine.

“JP BH Pošta” d.o.o Sarajevo nije obustavilo preuzimanje, preradu i uručenje poštanskih pošiljaka porijeklom iz Kine, ali jeste prijem svih vrsta pošiljaka na šalterima do 1.03.2020. godine iz razloga nemogućnosti otpreme pošiljaka avio prevozom zbog otkazivanja letova.

Takođe nas je ovlašteni poštanski operater Japana obavijestio da je zbog otkazivanja letova između Japana i Kine došlo do koncentracije velikog broja EMS pošiljaka i poštanskih paketa adresiranih za Kinu. Ovo uzrokuje velike zastoje u preradi u sorting centrima jer prekomjeran broj koncentrisanih pošiljaka pravazilazi kapacitet postojećih sorting centara u Japanu.

Prethodno smo saopštili javnosti da nas je ovlašteni poštanski operater Hong Konga obavijestio o tome da je njihova Vlada takođe preduzela odgovarajuće mjere u cilju spriječavanja širenja Korona virusa što dovodi do zastoja u preradi međunarodnih poštanskih pošiljaka u otpremi i prispijeću.

BH Pošta će u narednom periodu obavještavati korisnike o poštanskom prometu sa Kinom kako bi što bolje bili informisani o novonastaloj situaciji izazvanoj širenjem Korona virusa. Očekujemo i obavijesti Svjetskog poštanskog saveza koje ćemo javnosti blagovremeno prenositi.

U Hong Kongu Zastoji U Poštanskom Prometu Zbog Korona Virusa

U Hong Kongu zastoji u poštanskom prometu zbog Korona virusa

Ovlašteni poštanski operater Hong Konga obavijestio nas je da je njihova Vlada preduzela odgovarajuće mjere u cilju spriječavanja širenja Korona virusa. To će, kako navode, dovesti do zastoja u preradi međunarodnih poštanskih pošiljaka (pismonosne pošiljke, poštanski paketi i EMS pošiljke) u otpremi i prispjeću.

Pošte Kine Provode Mjere Zaštite Od širenja Korona Virusa

Pošte Kine provode mjere zaštite od širenja Korona virusa

Ovlašteni poštanski operater Republike Kine obavijestio nas je da je Pošta Kine dobila nalog od Vlade Kine da izvrši dezinfenkciju svih poštanskih pošiljaka koje su porijekom ili su bile u tranzitu preko centra prerade Vuhan.

Kada je riječ o međunarodnim pošiljkama (pismonosne pošiljke, poštanski paketi i EMS pošiljke) koje su upućene za ovu oblast Pošta Kine će takođe preduzeti niz mjera u cilju zaštite od širenja ovog novog virusa.

S tim u vezi mogu se očekivati velika kašnjenja u preradi i dostavi svih vrsta međunarodnih pošiljka u otpremi i prispjeću.