BH Pošta isplatila aprilske penzije

BH Pošta isplatila je aprilske penzije svim korisnicima u FBiH koji svoje penzije primaju putem BH Pošte.

Isplata je izvršena u najkraćem mogućem roku, te ćemo tu praksu nastaviti i dalje.

Redni broj Poštanski broj Naziv pošte Adresa/Ulica RADNO VRIJEME POSTE
Ponedeljak Petak SUBOTA
Od do od-do
1 2 3 4 5 6 7
CENTAR POŠTA SARAJEVO
1 71101 Sarajevo Obala Kulina bana br.8 07:30:00 AM 06:30:00 PM 08:00-15:00
2 71104 Sarajevo – Ferhadija Ćemaluša 07:30:00 AM 06:30:00 PM 08:00-15:00
3 71108 Sarajevo Višnjik br.40 08:00:00 AM 04:00:00 PM NE RADI
4 71120 Sarajevo Zmaja od Bosne br.88 07:30:00 AM 04:00:00 PM 08:00-14:30
5 71121 Sarajevo – Mercator Ložionička br.16 09:00 20:00 09:00-20:00 NE RADI
6 71122 Sarajevo – Željeznička Put života bb 07:30:00 AM 06:30:00 PM 08:00-16:00
7 71122 Sarajevo – SCC – Izd. šalter Vrbanja 1 10:00:00 AM 09:00:00 PM (Pon-Ned)
8 71123 Sarajevo – Kovačići Grbavička 1 09:00:00 AM 04:00:00 PM 09:00-13:00
9 71125 Sarajevo – Kumrovec Džemala Bijedića 08:00:00 AM 04:00:00 PM NE RADI
10 71141 Sarajevo – Latnska ćuprija Ćurčiluk mali 2 09:00:00 AM 03:30:00 PM 09:00-15:30
11 71166 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a br.17 07:30:00 AM 05:30:00 PM 08:00-15:00
12 71167 Sarajevo Bul branilaca Dobrin… 08:00:00 AM 06:30:00 PM 08:00-14:30
13 71210 llidža Rustempašina br.13 07:30:00 AM 07:00:00 PM 08:00-16:00
14 71215 Blažuj Mali Kiseljak br.15 08:00:00 AM 03:00:00 PM NE RADI
15 71240 Hadžići Hadželi br.116 08:30:00 AM 03:00:00 PM 08:30-15:00
16 71320 Vogošća Jošanička br.32 08:00:00 AM 05:00:00 PM 08:00-14:30
17 71380 llijaš Bogumilska 4 08:30:00 AM 03:00:00 PM 08:30-15:00
Informacija Za Korisnike

Informacija za korisnike

U poštanskim jedinicama BH Pošte vraćeno staro radno vrijeme

“JP BH POŠTA” d.o.o Sarajevo kao društveno-odgovorna kompanija normalizirala je rad u poštanskim jedinicama, te je vratila radno vrijeme u skoro svim poštama na ono prije pandemije Korona virusa. Takođe je ponovo uspostavljen i rad subotom.

Više detalja o radnim vremenima poštanskih jedinica možete pogledati OVDJE

Normalizacija radnog vremena počela je sa ponedjeljkom, 01.06.2020. godine osim u sljedećim poštama:

 • Pošta 71127 Sarajevo
 • Pošta 71142 Sarajevo
 • Pošta 71143 Sarajevo
 • Pošta 71145 Sarajevo
 • Pošta 71210 Sarajevo – Babin do, Bjelašnica – IŠ
 • Pošta 71218 Sarajevo
 • Pošta 71330 Vareš – IŠ
 • Pošta 74260 Tešanj- TC Madi – IŠ
 • Pošta 74260 Tešanj – MUP – IŠ
 • Pošta 75101 – Gradska uprava Tuzla – IŠ

Na osnovu preporuka i mjera koje su usvojene na državnom i entiteskim nivoima u borbi protiv Korona virusa, a koje provodi i nalaže i Krizni štab BH Pošte, napominjemo korisnike da je i dalje potrebno držati odstojanje prilikom čekanja u redovima pošta od najmanje metar i po, te voditi računa da što manji broj ljudi bude u prostorijama poštanskih jedinica.

Molimo korisnike za razmijevanje, ali i za odgovornost u ponašanju kako bi jedni druge zaštitili od virusa koji nam svima podjednako prijeti.

BH Pošta će i dalje obavještavati korisnike o izmjenama u poštanskom prometu u zemlji i svijetu, te o radu poštanskih jedinica sa područja kojeg opskrbljuje.

NAPOMENA:
U Pošti 71165 Sarajevo moguće je vršiti prijem i dostavu pošiljaka, dok je rad sa korisnicima usluga obustavljen (prijem uplata i isplata, kao i prijem poštanskih pošiljaka). Poštanske pošiljke, koje nije bilo moguće uručiti primaocima, na uobičajeni način će se na kraju radnog dana razduživati u pošti 71165 Sarajevo, te će ih primaoci moći preuzimati svaki radni dan (ponedjeljak – petak) u periodu od 15:00 do 17:00 sati, a subotom od 14:00 do 16:00 sati.

Informacija Za Korisnike Usluge BH POSTEXPRESS U Tuzlanskom Kantonu

Informacija za korisnike usluge BH POSTEXPRESS u Tuzlanskom kantonu

Poštujući zaključke i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, a povodom trenutne situacije i povećanog broja zaraženih Korona virusom na području TK, „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo nastavlja poduzimati sve potrebne mjere zaštite unutar preduzeća i u kontaktu sa korisnicima izvan službenih prostorija.

U skladu sa trenutnom situacijom na području grada Tuzla, obaviještavamo javnost da je radno vrijeme sa korisnicima usluga u Pošti 75101 Tuzla:

 • ponedjeljak-petak od 07.30 do 18.00 sati

 • subota od 08.00 do 14.00 sati

dok su Izdvojeni šalteri pošte 75101 Tuzla (Tehnički pregled i Gradska uprava Tuzla) zatvoreni do daljnjeg.

Poštovani korisnici, apelujemo na sve vas od kojih se pošiljke preuzimaju i/ili kojima se pošiljke uručuju na adresi da koristite maske, rukavice i vlastite olovke za potpis dokumentacije te da se tom prilikom pridržavate preporučenih mjera socijalne distance.

S obzirom na trenutnu situaciju očekujemo razumijevanje korisnika naših usluga, ali i odgovornost u poštivanju svih mjera zaštite i socijalne distance, kako bismo jedni druge zaštitili u mjeri u kojoj je to moguće.

JP BH POŠTA” d.o.o Sarajevo ostaje na usluzi svojim korisnicima uz poštivanje svih propisanih mjera i preporuka.

BH Pošta isplatila majske penzije u FBiH

“JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo isplatilo je penzije za maj mjesec korisnicima koji svoje penzije primaju putem BH Pošte, izuzev korisnika koji nisu zatečeni na kućnoj adresi i u slučaju smrti.

Isplata je završena u kratkom roku što potvrđuje nastojanja BH Pošte da nastavi s praksom da penzioneri, koji su nam ukazali svoje povjerenje, ne čekaju predugo na svoje penzije.

BH Pošta Isplatila Aprilske Penzije

BH Pošta isplatila aprilske penzije

BH Pošta isplatila je aprilske penzije svim korisnicima koji svoje penzije primaju putem BH Pošte izuzev korisnika koji nisu zatečeni na kućnoj adresi i u slučaju smrti. Proces isplate penzija drugi mjesec odvija se po nešto drugačijem protokolu koji podrazumijeva veće mjere zaštite.

Zbog vanrednog stanja uzrokovanog pandemijom Korona virusa, te zbog zaštite radnika BH Pošte i korisnika naših usluga, BH Pošta ulaže maksimalne napore da naši korisnici ne budu uskraćeni za naše usluge, uključujući i sve korisnike penzija, te da i u ovim vanrednim uslovima rada, svoje penzije dobiju na kućnu adresu na vrijeme.

Podsjećamo, da su korisnici koji svoje penzije primaju na kućnu adresu dužni, a u cilju svoje zaštite i zaštite radnika BH Pošte, prilikom posjete poštonoše nositi zaštitne maske i rukavice. Također, preporuka je da svaki korisnik penzije obezbijediti olovku za potpis čeka kako bi se, i na taj način, smanjila mogućnost zaraze.

Izmjene U Rokovima Prijema I Uručenja Pošiljaka BRZE POŠTE Na Području Pošta Srpske

Izmjene u rokovima prijema i uručenja pošiljaka BRZE POŠTE na području Pošta Srpske

Obavještvamo korisnike da će zbog vjerskog praznika – Vaskrsa na području Pošta Srpske doći do izmjena u rokovima prijema i uručenja pošiljaka brze pošte.

Neradni dani u Poštama Srpske su 17.04.2020. godine (petak) i 20.04.2020 godine (ponedjeljak), te pošiljke BH PostExpress, koje budu primljene 16.04. (četvrtak), 17.04. (petak), 18.04. (subota) i 20.04.2020. godine (ponedjeljak) trebaju biti na uručenju 21.04.2020. godine (utorak) na dostavnom području Pošta Srpske, prema Standardima uručenja.

Prijem pošiljaka na području Pošta Srpske neće se vršiti u dane petak (17.04.), subota (18.04.) i ponedjeljak (20.04.).

Google Se Zahvalio Poštarima I Dostavljačima

Google se zahvalio poštarima i dostavljačima

Pandemija COVID-19 snažno utiče na zajednice širom svijeta, ali i ljude koji pomažu jedni drugima više nego ikad prije. Tako je Google pokrenuo seriju Doodle kako bi odao zahvalnost onima koji su na prvim linijama i koji su najizloženiji korona virusu. Među njima su poštari, dostavljači…. Uprkos složenoj situaciji u kojoj se našao cijeli svijet, oni i dalje profesionalno obavljaju svoj posao. Hvala im!

Veliki Google se zahvalio svim radnicima na pakovanju, otpremi i dostavi pošiljaka!

Podrška, koju nam svakodnevno pružate, podsticaj je da nastavimo sa radom i svim našim nastojanjima da osiguramo rad poštanskog sistema na najvećem mogućem nivou.

Iz tog razloga, BH Pošta konstantno poduzima sve neophodne mjere zaštite u svakodnevnom obavljanju svojih aktivnosti, sa naglaskom na zaštitu zdravlja svih svojih radnika i njihovih porodica, ali i naših korisnika, a sve sa ciljem sprečavanja širenja zaraze virusom COVID- 19 i ispunjavanja naših radnih zadataka u što sigurnijim uslovima.

Ponovna Uspostava Prijema Pošiljaka Sa Odredišnim Zemljama

Ponovna uspostava prijema pošiljaka sa odredišnim zemljama

Obavještavamo korisnike da je sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom i Slovenijom uspostavljen poštanski promet, te je na šalterima BH Pošte moguće poslati pismonosne i paketske pošiljke za ove odredišne zemlje.
Za ostale zemlje prijem pošiljaka je u potpunosti obustavljen zbog proglašavanja vanrednog stanja usljed Korona virusa ili zbog toga što ne postoji mogućnost otpreme do odredišnih država usljed obustave prevoza aviokompanija.
Sve obustave su privremene zbog vanrednih okolnosti izazvanih širenjem virusa Korona, te ćemo blagovremeno obavještavati javnost o promjenama u međunarodnom poštanskom prometu.

 

Ponovo Uspostavljen Prijem Pošiljaka Za Srbiju I Crnu Goru

Ponovo uspostavljen prijem pošiljaka za Srbiju i Crnu Goru

Obavještavamo korisnike naših usluga da se, nakon privremenog prekida, u srijedu, 08.04.2020. godine ponovo uspostavlja međunarodni poštanski promet za odredišne zemlje Srbija i Crna Gora. Na šalterima BH Pošte, za ove zemlje, vršiti će se prijem pismonosnih i paketskih pošiljaka u skladu sa Općim uslovima za pružanje poštanskih usluga i važećim Cjenovnikom.

Napominjemo da je usljed virusa Korona u mnogim zemljama u potpunosti obustavljen međunarodni poštanski promet ili obustavom avionskog saobraćaja nije postojala mogućnost otpreme pošiljaka do odredišne države.

Spisak i radna vremena poštanskih jedinica koje će primati navedene usluge, možete pronaći na našoj stranici:

https://www.posta.ba/wp-content/uploads/2020/04/rv-08-04-2020_.pdf