Planinska ševa I Vivak – Tabak

Planinska ševa i Vivak – tabak

Motiv:  “Ptice – Planinska ševa i Vivak” Nominalna vrijednost:  25,00 KM  (10x 2,50 KM) Datum izdavanja:  09.05.2019. godine Broj  maraka…

Planinska ševa I Vivak – Karnet

Planinska ševa i Vivak – karnet

Motiv:  “Ptice – Planinska ševa i Vivak” Nominalna vrijednost:  15,00 KM  (6 x 2,50 KM) Datum izdavanja:  09.05.2019. godine Tiraž…

Vivak

Vivak

Motiv: “Ptice- Vivak” Nominalna vrijednost: 2,50 KM Datum izdavanja: 09.05.2019. godine Tiraž marke: 20.000 komada Autor: Tamer Lučarević

Planinska ševa

Planinska ševa

Motiv: “Ptice – Planinska ševa” Nominalna vrijednost: 2,50 KM Datum izdavanja: 09.05.2019. godine Tiraž marke: 20.000 komada Autor: Tamer Lučarević